Frankowicze, kto to?

Frankowicze, kto to? Problem kredytów denominowanych w walutach obcych funkcjonuje w świadomości społecznej od mniej […]