geologia górnicza

geologia górnicza

Surowce naturalne stanowią jeden z najważniejszych wyznaczników potęgi kraju. Nic w tym dziwnego, ponieważ to one stanowią paliwo do napędu całej gospodarki. Jednocześnie ceny wielu z nich osiągają niebagatelne ceny. Warto pamiętać, że w przypadku odkrycia złoża, często mamy do czynienia z setkami tysięcy ton surowca. Bardzo ważne są one również w kontekście bezpieczeństwa kraju. W wielu przypadkach gospodarka ma zapotrzebowanie na pewien surowiec, a import wiąże się z olbrzymimi kosztami. Dochodzi tutaj również kwestia polityki, gdyż transakcje na tak dużą skalę wiążą się czasem z potrzebą utrzymywania pozytywnych stosunków dyplomatycznych. Geologia górnicza jest niezwykle cenioną branżą z punktu widzenia całej krajowej gospodarki, ponieważ to ona bierze udział w określaniu parametrów złoża.

Zasoby surowców naturalnych, czyli los na loterii

Państwa, które w swoich granicach posiadają niektóre złoża, osiągają korzyści, jakby wygrały los na loterii. Najprostszym przypadkiem są Zjednoczone Emiraty Arabskie, których potęga została zbudowana na wydobyciu ropy naftowej. Kraj o trudnych warunkach naturalnych o ograniczonym dostępie do wody i żyznych gleb dzięki surowcowi wyrósł na światową potęgę. Miasta zostały pokryte ogromnymi drapaczami chmur, a o majątkach arabskich szejków krążą legendy. Geologia górnicza w połączeniu z odpowiednimi zasobami może dać krajowi przewagę na rynku, gwałtownie przyspieszyć rozwój gospodarki lub pozwolić wygrać wyścig zbrojeń. Niektóre regiony są tak cenne właśnie ze względu na złoża. W 1867 roku Rosja sprzedała Stanom Zjednoczonym Alaskę. Wydawałoby się, że to teren o małym znaczeniu ze względu na panujące tam trudne warunku klimatyczne. Okazało się jednak, że Alaska ma niesamowite znaczenie strategiczne ze względu na występowanie na jej terenie ropy naftowej, gazu ziemnego, złota czy platyny. To dało USA pewną przewagę w wyścigu zbrojeń z ZSRR.

 

Zobacz także:

Geologia jako szansa dla gospodarki

Geologia to ogólnie termin związany z naukami o ziemi. W ramach tej szerokiej dziedziny wyróżnia się wiele mniejszych. W każdym razie z punktu widzenia kraju bardzo ważne jest odpowiednie rozpoznanie geologiczne. Wiedza na temat rodzaju skał występujących w danym regionie może sugerować czy dany teren może potencjalnie posiadać złoża surowców. To zawęża obszar, który należy przeanalizować, żeby móc odkryć jakieś złoże. Zresztą sam rodzaj występujących skał to nie wszystko. Istotna jest również kwestia ich porowatości, gdyż w przypadku np. ropy naftowej czy gazu ziemnego, szczeliny pozwalają na odpowiedni transport surowca. Geologia górnicza daje możliwości analizy tego, czy dany teren może być potencjalnie roponośny. Z tego względu państwo powinno dbać o odpowiednie wyszkolenie kadry geologów. Odkrycie złóż to duża szansa dla kraju, ale samo ich odkrycie nie pojawia się tak po prostu. Konieczne jest wykorzystanie naukowej wiedzy, żeby nie szukać na oślep. To pokazuje, jak istotną dziedziną nauki jest (ciągle jeszcze niespecjalnie popularna) geologia górnicza.

Opłacalność wydobycia surowca, czyli mieć złoża to jeszcze nie wszystko

Samo posiadanie złóż to niezbędny element i jest on bardzo ważny dla państwa. Dzieje się tak, ponieważ nawet w przypadku głęboko zalęgającego surowca lub technologicznie niemożliwego do wydobycia, nie wiadomo czy w przyszłości możliwości nie będą większe i wtedy będziemy mieć do czynienia z prawdziwym podziemnym bogactwem. Oczywistą kwestią jest to, że o opłacalności złoża decyduje to, z jakim surowcem mamy do czynienia oraz ile go jest. To jednak jeszcze nie wszystko. Czasem materiał zalega zbyt głęboko, żeby wydobywanie go było opłacalne na obecnym poziomie rozwoju i kosztu sprzętu. Warto pamiętać, że wydobycie to zawsze ogromna inwestycja. Do obszaru zainteresowań geologii górniczej należy m.in. określenie granic występowania surowca, a to pozwoli oszacować jego wielkość. Tym samym da pewną odpowiedź na pytanie, czy opłaca się wydobywać. Posiadanie surowca jest najważniejsze, ale to jeszcze nie przekształca się automatycznie na gwałtowny skok dla gospodarki.

Geologia górnicza, czyli również sporządzenie dokumentacji geologicznej

Geologia górnicza stanowi specjalizację w stosunku do geologii. Istotną kwestią jest zadbanie o stworzenie dokumentacji, która będzie zawierać informacje o analizowanym złożu. Podstawę stanowią tutaj granice, które określają, gdzie dokładnie występuje zasób. Kolejnym ważnym punktem całego dokumentu jest określenie wielkości złoża, ale nie mniej istotne jest to, ile z niego może podlegać wydobyciu przez przedsiębiorcę. Oczywiście taki podmiot musi posiadać odpowiednie koncesje, które pozwolą na pozyskiwanie. Sama dziedzina nie polega jedynie na badaniu w miejscu wydobycia. Równie istotne jest sprawdzanie parametrów skał i na tej podstawie będzie można wnioskować o złożu. W takim przypadku są to badania laboratoryjne. W obrębie sporządzenia dokumentacji geologicznej pozostaje również kwestia ograniczeń wydobycia, które np. mogą wynikać ze względów środowiskowych. Istotne może być np. naruszenie stosunków wód gruntowych. Można również podejść do tematu geologii górniczej od drugiej strony tzn. przedsiębiorca może skorzystać ze sporządzonego wcześniej dokumentu właśnie po to, żeby mieć większe szanse na uzyskanie koncesji, która pozwoli na prowadzenie działalności gospodarczej w obrębie wydobycia surowca.