Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata do prawa medycznego?

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata do prawa medycznego?

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata do prawa medycznego? Liczba osób niezadowolonych ze świadczonych w kraju usług medycznych stale rośnie. Wcześniej takie spory były rozwiązywane w placówce medycznej, dzisiaj jest tendencja do przenoszenia rozstrzygnięć do sądów. Prawo medyczne, jako system norm rządzących relacjami w tym obszarze, od dawna zajmuje silną pozycję wśród innych gałęzie orzecznictwa. Adwokat do prawa medycznego zajmuje się obroną klienta w procesach cywilnych i karnych.

Przyczyny niezadowolenia pacjenta z opieki medycznej mogą być różne

 • Błędy w diagnozie choroby
 • Uszczerbek na zdrowiu osoby podczas jej leczenia
 • Wystąpienie powikłań po nieprawidłowym leczeniu.

Z reguły takie stwierdzenia są bardzo znaczące, ponieważ chodzi o zdrowie ludzkie a czasami jego życie. Skutecznym mechanizmem wywierania wpływu na lekarza jest ubezpieczenie jego od odpowiedzialności.

Adwokat do prawa medycznego – pomoc poszkodowanym pacjentom

Adwokat do prawa medycznego specjalizujący się w jego egzekwowaniu zapewnia wykwalifikowaną pomoc prawną w następującym charakterze:

 • Konsultacje w celu rozpoznania istoty problemu
 • Kompetentne sporządzenie wniosku do instytucji medycznej
 • Sporządzenie całej dokumentacji niezbędnej do rozprawy sądowej  (pozwy, petycje itp.)
 • Pełnomocnictwo w reprezentowaniu interesów klienta (pacjenta) w sprawie
 • Organizacja sądowych badań lekarskich
 • Szukanie dowodów niewłaściwego postępowania przez lekarzy
 • Reprezentacja pacjenta w negocjacjach ze stroną przeciwną
 • Przeprowadzenie analizy prawnej materiałów medycznych.

Wsparcie prawne udzielane przez adwokata do prawa medycznego

Adwokat do prawa medycznego posiada indywidualne podejście do każdego klienta i szuka dla niego najbardziej optymalnego wyniku podczas rozwiązywania konfliktu. Jego głównymi celami są:

 • Rekompensata finansowa za poniesiony koszty na diagnostykę i leczenie
 • Pokrycie kosztów zakupu leków
 • Zapewnienie możliwości dalszej opieki medycznej
 • Rekompensata za szkody niemajątkowe.

Prawnik zajmuje się również sprawami związanymi z zaistniałymi błędami okołoporodowymi. Najczęściej problem dotyczy cięcia cesarskiego które zostało wykonane zbyt późno lub nie zostało wykonane. A także w sytuacji nie przeprowadzenia regularnego monitorowania płodu. W takich przypadkach klienci mogą dochodzić swoich spraw, żądając odszkodowania za wydatki związane z leczeniem, zadośćuczynienie za przeżywane cierpienie. Adwokat może wystąpić również o wypłacenie renty  z powodu zwiększonych potrzeb. W takiej sprawie niezbędne są także opinie biegłych sądowych, dokumentacja szpitalna i zeznania świadków. Prowadzenie spraw medycznych wymaga dużego zaangażowania ze strony adwokata, który musi wykazać się dużą wiedzą zawodową, niezbędną do wykonania analizy zgromadzonych dokumentów. Dzięki temu, adwokat do prawa medycznego może sformułować odpowiednio argumenty i przedłożyć w sądzie dowody.

Adwokat do prawa medycznego – pomoc pracownikom służby zdrowia

Pomoc adwokata do prawa medycznego może być potrzeba również lekarzowi lub innym pracownikom służby zdrowia. W końcu zdarzają się sytuacje, gdy pacjenci niesłusznie oskarżają lekarza lub pielęgniarkę i starają się dochodzić nienależnych rekompensat pieniężnych. Adwokata do prawa medycznego dokładnie przeanalizuje wszystkie okoliczności sprawy i będzie świadczył następujące usługi prawne:

 • Doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z prawem medycznym
 • Analiza stosunków umownych w dziedzinie medycyny
 • Prowadzenie negocjacji zmierzających do ugody z pacjentem
 • Pomoc prawna podczas kontaktów z pacjentami którzy wystąpili z roszczeniami do sądu
 • Reprezentowanie interesów klienta w sądzie
 • Ustalenie faktu błędu medycznego, zaniedbania lub ujawnienia tajemnic medycznych.

  Zawiłość wielu regulacji prawnych powoduje, że spory medyczne mogą rozstrzygać tylko prawnicy specjalizujący się w prawie medycznym. Działalność służby zdrowia wymaga pomocy adwokata do prawa medycznego, który bazując na swoim doświadczeniu, może udzielić wszechstronnego wsparcia.

Polecamy:

Konieczność reprezentowania interesów lekarza przez adwokata do prawa medycznego

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata do prawa medycznego?
Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata do prawa medycznego?

Spory dotyczące błędów lekarskich dotyczą zdrowia pacjentów, którzy mają możliwość pozwania lekarza do sądu cywilnego lub zawiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. Ponadto pacjent może złożyć skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy, po czym odbywa się postępowanie przed sądem lekarskim. W każdym przypadku konieczna jest pomoc adwokata, który potrafi przeanalizować wiele aspektów pracy lekarzy. Specjalista będzie potrafił zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce i zapewnić skuteczną obronę. Nie zawsze zaistniały problem był wynikiem zaniedbania, ale był efektem przypadku. Adwokat będzie reprezentował klienta w sądzie oraz w placówkach medycznych.

Adwokat do prawa medycznego podejmie się obrony zarówno pacjenta jak i lekarza oraz innych pracowników służby zdrowia, bez względu na branżę medyczną i poziom złożoności sprawy. Podejmie się skutecznego rozstrzygania spraw związanych z przestępstwami medycznymi w postępowaniu przedprocesowym i sądowym. Weźmie pod uwagę wszystkie szczegóły każdej sprawy, posiada wiedzę o bieżących zmianach związanych z prawem medycznym.