Pompy ciepła – wszystko co należy wiedzieć

pompy ciepła Łódź

Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł staje się coraz bardziej popularne, a w niektórych wypadkach wręcz pożądane. Chęć przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, wspieranie ekologicznych źródeł produkcji różnego rodzaju energii dla człowieka czy też zmiana takiego źródła energii ze względów ekonomicznych staje się coraz bardziej popularna. Jednym z takich źródeł są pompy ciepła zatem warto wiedzieć czym są pompy ciepła i dlaczego opłacalne jest ich wykorzystywanie.

Odnawialne źródła energii – co to takiego?

W codziennych rozmowach czy też w przekazie medialnym coraz częściej można natknąć się na pojęcie odnawialnych źródeł energii. Same odnawialne źródła energii to nic innego jak sposób pozyskiwania energii cieplnej lub elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Są to takie źródła, które ulegają samoczynnemu odnowieniu bez wpływu człowieka na ich powstawanie. Mogą to być między innymi:

  • energia wiatrowa – wykorzystuje się w tym wypadku siłę wiatru by móc wprawić w ruch wirniki specjalnie zaprojektowanych wiatraków. Zwykle energię pozyskuje się budując farmy wiatrowe zlokalizowane na terenach gdzie często wieje wiatr z większą prędkością;
  • energia słoneczna – w tym wypadku wykorzystuje się energię promieni słonecznych tzw. fotonów do tego by zamienić ją w prąd stały a następnie w prąd zmienny, który jest jednocześnie energią elektryczną. W tym wypadku wykorzystywany jest specjalny system zwany instalacją fotowoltaiczną do produkcji czystej energii elektrycznej, którą można w tym samym momencie spożytkować jak i magazynować jej nadwyżki;
  • energia wodna – w tej sytuacji wykorzystuje się energię spadającej wody do wprawienia w ruch specjalnego mechanizmu, który następnie może wytworzyć energię elektryczną.

Wyżej opisane rodzaje energii stanowią jedynie część wszystkich rodzajów energii odnawialnej w Polsce. Równocześnie ze względu na możliwość produkcji praktycznie darmowej energii są one coraz chętniej używane w Polsce jako źródło produkcji energii elektrycznej lub cieplnej.

Czym są pompy ciepła?

Niewątpliwie z pozyskiwaniem energii cieplnej z innych niż konwencjonalne źródła jak węgiel kamienny źródeł są pompy ciepła. Zgodnie z definicją pompy ciepła to mechanizm złożony z części zewnętrznej i wewnętrznej, który wykorzystując swój cykl produkcji energii jest w stanie zaopatrzyć w energię cieplną wybrane mieszkanie, dom, lub nawet cały blok. W tym wypadku wykorzystuje się ciepło naturalnie zgromadzone w powietrzu (niezależnie od pory roku) bo za pomocą specjalnej cieczy, oraz pod wysokim ciśnieniem móc produkować energię cieplną dla wybranego gospodarstwa domowego.

Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim jego wydajność oraz unikatowość. Niezależnie czy aktualnie jest lato czy też zima pompy ciepła stanowią idealne źródło produkcji energii cieplnej z powietrza. Co więcej ogranicza się konieczność korzystania z takich źródeł jak węgiel kamienny lub brunatny, które są przyczyną powstawania negatywnych skutków dla klimatu jak i ekosystemów na Ziemi. Co więcej pompy ciepła same w sobie są długotrwałe, gdyż mogą bez problemu i ingerencji człowieka działać i produkować energię przez kilkanaście (do 20) lat.

Dlaczego odnawialne źródła energii są tak istotne?

Niektóre osoby pomimo ogromnych zalet wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii mogą podawać w wątpliwość zasadność wykorzystywania takich mechanizmów jak chociażby pompy ciepła. Do najczęstszych powodów jakie można znaleźć w różnych przekazach informacyjnych lub w rozmowach należą brak wydajności danego mechanizmu, zbyt duże koszty inwestycyjne lub koszty związane z naprawami czy też nie sprawdza się wybranych mechanizmów do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w polskim klimacie.

Warto jednak zdawać sobie sprawę, iż są to niczym nie podparte tezy przeciwników odnawialnych źródeł energii. Po pierwsze należy zdawać sobie sprawę, iż pod względem nasłonecznienia czy też prędkości oraz częstotliwości wiania wiatrów o odpowiedniej sile Polska ma podobne moce produkcyjne co Niemcy, Dania lub Holandia. Są to kraje bardzo bliskie geograficznie jak i klimatycznie dla Polski, w których roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych kilkunastokrotnie przekracza tą produkowaną w Polsce.

Drugim mitem na temat odnawialnych źródeł energii jak pompy ciepła jest ich wydajność. Niektóre osoby mogą uważać, iż pompy ciepła nie sprawdzą się na przykład zimą lub będą niewystarczająco skuteczne by produkować optymalną dla danej pory roku ilość energii cieplnej. W tym wypadku warto wiedzieć, iż wszystkie mechanizmy korzystające z odnawialnych źródeł energii mają zdolność do gromadzenia nadwyżek energetycznych. W praktyce oznacza to, iż energia wytworzona w okresie wiosenno-letnim może być magazynowana i użyta w okresie gdy Słońce, wiatr czy inne odnawialne źródło nie jest dostępne w takiej samej ilości jak latem lub wiosną.

Innym niczym nie podpartym stwierdzeniem jest opinia na temat częstego psucia się czy też wysokich kosztów zakupu mechanizmów wykorzystujących źródła odnawialne do produkcji energii. O ile w przypadku instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła koszt może niekiedy wynieść kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych o tyle sama inwestycja zwraca się już po 7-10 latach, można uzyskać dofinansowanie do zakupu wybranej instalacji z instytucji rządowych jak i publicznych a same instalacje jak np. pompa ciepła mogą działać bez ich poprawiania nawet kilkanaście lat.