Jak pozyskać środki na dom opieki?

Jak pozyskać środki na dom opieki?

Prowadzenie domu seniora to doskonały pomysł na działalność gospodarczą. Powodem jest fakt, iż coraz więcej osób starszych decyduje się skorzystać z ich usług, a co więcej już dawno przestały być one kojarzone z miejscami dla ludzi, których na starość rodzina chciałaby się pozbyć z domu. Pozostaje jednak kwestia pozyskania środków finansowych na dom seniora. Podpowiadamy, w jaki sposób można je zdobyć.

Duża inwestycja

Na początku każdy przedsiębiorca powinien zdać sobie sprawę, że założenie domu spokojnej starości to spory wydatek. Prawo dokładnie określa minimalne standardy lokalowe, sanitarne czy odnośnie zatrudnienia personelu. I choć wydatki będą z pewnością finansowane z bieżących przychodów, wiele z nich trzeba będzie pokryć jeszcze zanim zaprosimy seniora do domu. Ci, którzy chcieliby sfinansować dom seniora jedynie z dotacji, mogą się rozczarować. Są one tylko pomocą finansową, natomiast często aby je otrzymać trzeba wykazać się odpowiednimi środkami własnymi. Dlatego też nieodzowne mogą okazać się tutaj własne oszczędności lub wsparcie bliskich osób, którzy wspomogą założenie działalności. Trzeba liczyć się z tym, że na start będziemy potrzebować co najmniej kilkanaście tysięcy złotych środków własnych. Dodatkiem będą środki z dotacji, jeżeli takowe uda nam się pozyskać.

Sprawdź koniecznie:

Kredyt na działalność

Wiele początkujących działalności gospodarczych korzysta z tak zwanego kredytu na start. Oczywiście banki nie udzielają go wszystkim chętnym. Przed wypłatą pieniędzy chcą one dokładnie zapoznać się z biznesplanem. Ocenie podlega także możliwość generowania przez projekt inwestycyjny przychodów w przyszłości. Co więcej, banki udzielają kredytów przedsiębiorcom, którzy wykażą się ciekawym pomysłem na własną działalność. Tutaj jednak domy seniora bardzo zyskują w oczach banków. Obecnie jest bowiem duży popyt na tego typu usługi, natomiast podaż na rynku jest stosunkowo niewielka. Niemniej jednak bank przed udzieleniem kredytu oceni, czy nasz projekt ma szansę odnieść sukces. Dodatkowo banki wymagają zabezpieczenia kredytu na start, gdyż firma nie ma jeszcze majątku, który mógłby stanowić pas bezpieczeństwa. Stąd też bank może zażądać w zastaw nieruchomości bądź poręczenia majątkowego osoby trzeciej. Może być nią inna firma bądź osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Niestety, w przeciwieństwie do wielu dotacji, kredyt na działalność właściciel musi spłacać. Dodatkowo jest on zobowiązany do zapłaty odsetek oraz prowizji na rzecz banku. Znacznie zwiększają one koszty spłaty kredytu.

Dotacja na dom seniora

Założenie jak największej ilości domów seniora jest w gestii władz miejskich, a nawet europejskich. Społeczeństwa się starzeje, a seniorzy nie chcą już mieszkać sami w dużych mieszkaniach. Dodatkowo dzieci często mieszkają w miejscowościach znacznie oddalonych, przez co nie są w stanie zaopiekować się starszymi rodzicami. Wtedy też obowiązek opieki może spaść na państwo, szczególnie gdy zostaną zawiadomione odpowiednie służby. Dotyczy to osób, które nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami. Dlatego też istnieje możliwość pozyskania funduszy ma szczeblu zarówno gminnym, jak i europejskim. Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej można również uzyskać z urzędu pracy, jednak jest ono stosunkowo niewielkie. Bezrobotny może otrzymać do 30 tysięcy dofinansowania, co nie pokryje dużej liczby wydatków. Natomiast w programach skierowanych stricte do właścicieli domów seniora kwota dofinansowania sięga nawet kilkudziesięciu tysiącom złotych. Dotyczy to głównie środków pochodzących z funduszy europejskich. Niemniej jednak istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania w ramach programu Senior +. Program ten finansuje nie tylko domy dziennego pobytu seniora, ale i inne aktywności przeznaczone dla osób starszych. Gminy czasami oferują dofinansowanie dla osób chcących otworzyć dom seniora, ponieważ nie są w stanie zrobić tego samodzielnie. O taką możliwość warto zapytać w urzędzie miasta lub gminy. Chodzi o to, aby właściciel w zamian za otrzymaną dotację obniżył cenę za pobyt dzienny czy stały. W rzeczywistości jest to opłacalne, ponieważ będzie można ubiegać się o dotacje gminne także w trakcie prowadzenia działalności.

Inicjatywa społeczna

Dużym zainteresowaniem cieszą się projekty o charakterze społecznym. Jednym z nich jest właśnie budowa domu dla seniorów, dlatego wsparcie można otrzymać również od osób niezależnych, tak zwanych darczyńców. W internecie funkcjonują strony internetowe, na których można ogłaszać pomysły na biznes, a następnie zbierać na nie pieniądze. Ta forma finansowania cieszy się popularnością za granicą, jednak w Polsce również zaczyna się przyjmować. Inicjatywa społeczna powinna mieć charakter lokalny i przekonać okolicznych mieszkańców, że budowa domu seniora w ich miejscowości jest bardzo istotna. Ze środków zebranych w ten sposób z pewnością nie uda się założyć domu seniora od początku do końca, jednak będą one doskonałym wsparciem. Pomogą przede wszystkim pokryć nieprzewidziane wydatki, aby móc otworzyć dom seniora dla osób z okolicy.