Ile kosztuje oraz jak długo trwa proces ogłaszania upadłości konsumenckiej?

Ile kosztuje oraz jak długo trwa proces ogłaszania upadłości konsumenckiej?

Ile kosztuje oraz jak długo trwa proces ogłaszania upadłości konsumenckiej? Z terminową spłatą zobowiązań finansowych ma problem coraz więcej Polaków. W wielu przypadkach spora liczba zadłużeń powoduje, że wpadamy w spiralę zadłużenia. Okazuje się jednak, że istnieje sposób na wyjście z takich dużych zadłużeń. O czym mowa? Chodzi tutaj o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która dla wielu dłużników może być ogromną pomocą w wychodzeniu na prostą.

Warto wiedzieć, że możliwość ogłaszania upadłości konsumenckiej jest dostępna od przeszło 10 lat, jednak od niedawna obowiązują znowelizowane przepisy, dzięki którym ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest znacznie prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Odnośnie upadłości konsumenckiej pojawia się mnóstwo pytań. Dłużnicy zastanawiają się na przykład jak przygotować wszystkie dokumenty czy ile kosztuje upadłość konsumencka. Z myślą o nich wszystkich przygotowaliśmy ten artykuł. Zapraszamy do lektury!  

Upadłość konsumencka – co to takiego? 

Podstawowe pytanie brzmi: czym jest i kiedy można ogłosić upadłość konsumencką? Ogólnie obowiązujące przepisy polskiego prawa wskazują, że jest to instytucja przeznaczona do zastosowania dla konsumentów, czyli osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ponadto, aby móc ogłosić upadłość konsumencką, nie można również zasiadać w jakiejkolwiek spółce. Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można anulować część lub całość swoich zobowiązań wobec wierzycieli. 

Ile kosztuje oraz jak długo trwa proces ogłaszania upadłości konsumenckiej?
Ile kosztuje oraz jak długo trwa proces ogłaszania upadłości konsumenckiej?

Wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą złożyć tylko niewypłacalni dłużnicy. Co to oznacza? Są to tacy dłużnicy, którzy nie mają zdolności do tego, aby we właściwym terminie uregulować swoje zobowiązania finansowe wobec wierzycieli. Niezwykle istotne jest to, że najważniejszym celem przeprowadzenia upadłości konsumenckiej jest znaczące zmniejszenie (lub całkowite zlikwidowanie) zadłużeń osoby zadłużonej. Jednocześnie zaspokojone zostają roszczenia wierzycieli w jak największym stopniu.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej sprawia, że konsument zyskuje “czystą kartę” i może zacząć wszystko od początku bez długów, które wcześniej uniemożliwiały mu normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Upadłość konsumencka jest również dobrym rozwiązaniem dla wierzycieli, ponieważ ich interesy także są dość dobrze zabezpieczone. 

Warto wiedzieć, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć zarówno dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli. Obowiązkiem wnioskodawcy jest udowodnienie przed sądem, że dana osoba z różnych względów nie będzie w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych, dlatego konieczne jest stwierdzenie wobec niej upadłości konsumenckiej. Ile kosztuje upadłość konsumencka? Na to oraz wiele innych pytań odpowiadamy w dalszych częściach tej publikacji. 

Zobacz koniecznie:

Warunki konieczne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W jaki sposób można ogłosić upadłość konsumencką? Ile kosztuje upadłość konsumencka? Aby ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogło być zrealizowane, niezbędne jest złożenie stosownego pisma do sądu. Za złożenie wniosku w sądzie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy uiścić opłatę w wysokości 30 złotych. Wielu dłużników preferuje jednak, aby ich interesy były reprezentowane przez profesjonalną kancelarię prawniczą, dlatego samodzielnie nie przygotowują tego pisma. Oznacza to, że wówczas koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie nieco wyższy. 

Ile kosztuje upadłość konsumencka? Na ostateczny koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej ogromny wpływ ma także to, jaką część zadłużenia danej osoby umorzy sąd. Warto wiedzieć, że sąd w trakcie rozprawy bardzo dokładnie przygląda się sytuacji materialnej dłużnika i na tej podstawie podejmuje decyzję o tym, jaka część jego długów zostanie umorzona. 

Jeżeli dłużnik będzie mógł ogłosić wyłącznie upadłość tylko pewnej części swojego zadłużenia, a resztę będzie musiał spłacić, sąd przygotuje też specjalny plan spłat należności wobec wierzycieli. Oznacza to, że dłużnik będzie musiał oddać swój samochód, mieszkanie, sprzęt RTV i AGD a także wszystkie inne cenne przedmioty. Wszystkie cenne aktywa należące do dłużnika zostaną zlicytowane, a zebrane pieniądze będą przekazane wierzycielom. 

Ile kosztuje upadłość konsumencka? 

Ile kosztuje upadłość konsumencka? Najważniejszy koszt to opłata z tytułu rozpoczęcia postępowania upadłościowego, którą należy uiścić w sądzie wraz ze składaniem wniosku. Opłata za przedstawienie wniosku w sądzie wynosi zaledwie 30 złotych. Dowód wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku w sądzie. 

Co, jeśli dłużnik nie ma środków na wpłacenie opłaty? W takim przypadku sąd może podjąć decyzję o jego zwolnieniu z uiszczania opłaty. Aby tak się stało, dłużnik musi złożyć pisemną prośbę o zwolnienie go z kosztów sądowych. Dodatkowo, wynagrodzenie pobierze także syndyk z tytułu wykonanej przez siebie pracy. Ustawa prawo upadłościowe wskazuje, że wynagrodzenie syndyka może wynieść od 25 do maksymalnie 200% średniego miesięcznego wynagrodzenia. W szczególnych przypadkach, gdy syndyk ma do wykonania bardzo dużo pracy, sąd może podwyższyć jego wynagrodzenie do 400% średniego wynagrodzenia.